11 Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśniowej

  • Drukuj

23 kwietnia bieżącego roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej odbył się 11 Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w  Wiśniowej.  W zebraniu uczestniczyli delegaci wybrani na walnych zebraniach poszczególnych jednostek oraz zaproszeni goście: Kapelan OSP Lipnik ks. mgr Janusz Widur, przedstawiciel Rady Powiatu Krzysztof Dybeł, Wójt Gminy Wiśniowa mgr Wiesław Stalmach, Prezes Zarządu Powiatowego dh Jan Podmokły oraz Komendant Oddziału Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Myślenicach bryg. mgr inż. Sławomir Kaganek. Zjazd miał na celu podsumowanie mijającej kadencji oraz wybór nowego składu i nakreślenie planu działalności dla Zarządu Gminnego na lata 2016-21.

 

Uroczystość poprzedzona była występem Orkiestry Dętej OSP w Lipniku pod przewodnictwem Kapelmistrza Druha Janusza Palucha.  W trakcie obrad i głosowania został wyłoniony nowy Zarząd Gminny którego Prezesem został – z czego jesteśmy bardzo dumni- przedstawiciel naszej jednostki dh Ryszard Dudzik . Wybrany został również nowy skład Komisji Rewizyjnej w której znalazł się również członek naszej jednostki dh Gabriel Jasek.

Wręczono również symboliczne statuetkiz podziękowaniami za społeczną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Druhom: Stanisławowi Furmanowi oraz Tadeuszowi Wilkoszowi. Wybrano także  Delegatów na zjazd Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych i przedstawiono plan dofinansowania jednostek. Po części oficjalnej Druhowie zostali zaproszeni na obiad oraz kawę,  przygotowane przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Glichowianka

Op. TP i VV